Mattanyň hoş habary - 1884 terjime

Bu terjime 1880-nji ýylda edildi, soňra 1884-nji ýylda täzeden seredildi, Jeýms Bassnett we onuň terjimeçisi Tähranda we Mukaddes Kitap Jemgyýeti tarapyndan neşir edildi.